همکاری با فاکس 6

۰۸ فروردین ۱۴۰۱

/

توسط مدیریت FoX6

در جهت توسعه و بهبود روند کاری، به تعدادی نیروی انسانی جهت همکاری نیاز داریم، اگر فکر میکنید میتوانید همکاری خوبی با ما داشته باشید، میتوانید فرم زیر را پر کنید.

فرم همکاری

نام(Required)
آدرس(Required)
اگر در مجموعه ای قبلا فعال بودید وارد کنید.
لطفا توانایی های خودرا از آشناییت با زبان برنامه نویسی تا طراحی، فن بیان و ... را وارد کنید.
باتوجه به اینکه ممکنه فاصله مکانی با عوامل مجموعه فاکس 6 داشته باشید. چه ضمانتی میتوانید بابت عملکرد خود ارائه دهید ؟
مختصر و مفید در مورد خودتان
دیدگاه ها

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد

موقتا امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد